Baltos spalvos, vandeninės akrilinės dispersijos pagrindo, nestipraus kvapo, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai giliai įsigeriantis gruntas. Išdžiūvęs ant paviršiaus sudaro vandens garus praleidžiančią plėvelę, sutvirtina paviršių.

Paskirtis.

Giluminis gruntas skirtas akytų ir drėgmę sugeriančių paviršių (betono, tinko, gipskartonių plokščių) gruntavimui prieš glaistymą, tapetavimą, betoninių pagrindų gruntavimui klijuojant apdailos plyteles klijais be tirpiklių. Naudojamas vidaus ir išorės darbams prieš visų paviršių pirminį apdirbimą (prieš glaistymą, giprkartonio plokščių klijavimą, apdailinių plytelių klijavimą ir t. t.). Skirtas išorės ir vidaus darbams.

 

Medžiagos savybės.
 • Lengvai užnešamas
 • Greitai džiūvantis
 • Sutvirtina paviršių
 • Neleidžia sienai sutraukti drėgmę iš glaisto, užtikrina tolygų glaisto džiūvimą. Glaistas nepraranda savo kokybės (tvirtumo)
 • Išdžiūvęs ant paviršiaus sudaro vandens garus praleidžiančią plėvelę

Grunto užnešimas.

Prieš naudojimą gruntą reikia gerai išmaišyti.maišyti gruntą galima rankiniu arba mechanizuotu būdu pvz. panaudojant drelę. Gruntas tvirtina ir suvienodina paviršių. Gruntas gali būti užnešamas rankiniu būdu voleliu, teptuku arba mechanizuotai. Mechanizuotam užnešimui rekomenduojame naudoti beorį aukšto slėgio purškimo agregatą pagal naudojimo instrukciją.

Ant paruošto pagrindo gruntas dengiamas per visą paviršių lygiu storiu. Tolygiai padengtas paviršius paliekamas džiūti. Apdorojamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8 ºC. Negalima dengti tiesioginiais saulės spinduliais apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui arba kai didelie oro drėgme bei lyjant lietui. Esant normalioms aplinkos sąlygoms paviršius išdžiūsta per 1 valandą. Gruntas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 14 parų kai aplinkos temperatūra yra +20 ºC bei oro drėgnis ne didesnis kaip 65%. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja. Baigę darbą, nedelsiant išplaukite įrankius ir įrangą vandeniu.

Aplinkos ir darbo sauga.

Gruntas yra nepavojingas žmogaus sveikatai ir aplinkai, nedegus ir nesprogus. Purškiant gruntą reikėtų naudoti tinkamus apsauginius drabužius, tinkamas kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones (respiratorių, medžiaginį raištį, akinius, pirštines, apsauginį kostiumą). Patekusi ant odos gruntą nuvalyti švariu skudurėliu ir nuplauti vandeniu su muilu. Išdžiūvusi grunto plėvelė nepavojinga žmogaus sveikatai.

Atsargumo priemonės.

 • Saugoti nuo vaikų
 • Pakuotę laikyti sandariai uždarytą
 • Vengti patekimo ant odos ir į akis
 • Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją
 • Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu
 • Neišleisti į kanalizaciją
 • Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones
 • Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones
 • Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
 • Saugoti nuo šalčio

Techniniai duomenys

Rišamoji medžiaga Akrilo kopolimero lateksas
Spalva Balta
Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC) 0.7 g/L
Tankis (20ºC) ~1,0 g/cm3
Nelakiųjų medžiagų kiekis >10.2 %
pH (20ºC) 7,1-7,5
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2)ºC > 24 val
Džiūvimo trukmė 1 val. esant +20 ºC aplinkos temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgniui
Reikalavimai gruntuojamam paviršiui Gruntuojamo paviršiaus drėgmė turi būti (4–8)%
Sąnaudos 0, 2-0,5 L/m2 (priklauso nuo paviršiaus įgėrimo pajėgumo) Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Skiediklis Vanduo
Darbo įrankiai Teptukas, volelis, beoris purškimo agregatas
Įrankių valymas Vanduo
Pakuotė 1 L; 3 L; 5 L; 10 L plastikiniai bakeliai
Sandėliavimo sąlygos Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Saugojimo temperatūra nuo +5 ºC iki +25 ºC
Transportavimo sąlygos Saugoti pakuotę nuo pažeidimo, nesušaldyti
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė 12 mėnesių