Tai atsparūs atmosferos poveikiui ir šviesai stireno akrilinio latekso vandeniniai dispersiniai dažai išorės darbams. Gerai dengiantys, gerai susiliejantys, nenutekantys, tvirtai sukimba su paviršiumi, nestipraus kvapo, nekenksmingi aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dažų plėvelė laidi vandens garams.

Paskirtis.

Šie dažai naudojami pastatų fasadų apdailos darbams: betoninių, tinkuotų, glaistytų, asbestocementinių, plytų mūro ir kitų paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų dažymui.

Dažų paruošimas prieš darbą.

Prieš naudojimą dažus reikia gerai išmaišyti. maišyti dažus galima rankiniu būdu arba mechanizuotai (pvz. panaudojant elektrinę drelę). Skirtas vidaus ir išorės darbams.

 

Dengimo būdas.

Dažai gali būti užnešami rankiniu būdu voleliu, teptuku arba mechanizuotu būdu purškimu. Mechanizuotam užnešimui rekomenduojame naudoti beorį aukšto slėgio purškimo agregatą pagal naudojimo instrukciją.

Aplinkos ir darbo sauga.

Dažai yra nenuodingi, nedegūs ir nesprogsta. Purškiant dažus reikėtų naudoti tinkamus apsauginius drabužius, tinkamas kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones (respiratorių, medžiaginį raištį, akinius, pirštines, apsauginį kostiumą). Patekusius ant odos dažus nuvalyti švariu skudurėliu ir nuplauti vandeniu su muilu. Išdžiūvusi dažų plėvelė nekenksminga žmogaus sveikatai.

Atsargumo priemonės.

  • Saugoti nuo vaikų
  • Pakuotę laikyti sandariai uždarytą
  • Vengti patekimo ant odos ir į akis
  • Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją
  • Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu
  • Neišleisti į kanalizaciją
  • Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones
  • Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones
  • Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
  • Saugoti nuo šalčio

Techniniai duomenys

Rišamoji medžiaga Stireno akrilo kopolimero lateksas
Spalva Balta arba tonuota. Norimos spalvos suteikimui dažai tonuojami neorganinėmis pigmentinėmis pastomis pagal NCS, RAL, NOVA, spalvų paletes.
Lakiųjų organinių junginių LOJ kiekis (VOC) (19-25) g/l (priklausomai nuo dažų bazės)
Tankis (20 ºC) (1,35-1,45) g/cm3 (priklausomai nuo dažų bazės)
Nelakiųjų medžiagų kiekis >59 %
pH (20 ºC) 8,7–8,9
Blizgesys (Gardner 60º) 2–3 Dulsvai matiniai
Dengiamoji geba (96-97) %
Sąnaudos 0, 05-0,25 L/m2 (priklauso nuo paviršiaus įgėrimo pajėgumo) Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Skiediklis Vanduo
Darbo įrankiai Teptukas, volelis, beoris purškimo agregatas
Džiūvimo trukmė 1 val. esant +20 ºC aplinkos temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgniui
Dažymo sąlygos Dažant paviršių ir džiūstant dažams oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +8ºC iki +30ºC (rekomenduojama +18±2ºC), santykinis oro drėgnis (35–80)%. Nerekomenduojama dažyti lėtingu oru .
Eksploatacija Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti ir valyti po 28 dienų
Įrankių valymas Vanduo
Pakuotė 1 l; 5 l; 10 l kibirai
Sandėliavimo sąlygos Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Saugojimo temperatūra nuo +5ºC iki +25ºC
Transportavimo sąlygos Saugoti pakuotę nuo pažeidimo, nesušaldyti
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė 12 mėnesių